4474_1919
4474_1919
kostra
2019-11-13T23:04:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Gratangen, faktaark Husholdningsavfall Gratangen

KOSTRA nøkkeltall

Gratangen - 1919 (Troms Romsa)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gratangen Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 148 4 285 4 426 4 550 3 050 3 065 3 121 3 267 3 117 3 187 3 240 3 268 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 3 258 3 327 3 328 3 396 3 258 3 327 3 328 3 396
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 21,0 20,8 23,7 33,0 34,5 34,5 36,2 38,3 33,5 31,5 35,1 35,9 37,8 38,0 39,0 40,0 37,9 38,1 39,0 39,8 26,2 28,6 30,8 33,9 26,2 28,6 30,8 33,9
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 94 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 476,2 479,0 470,2 486,3 457,4 452,6 442,4 449,2 453,8 448,5 440,9 436,4 438,8 433,0 426,0 420,6 382,7 368,5 361,6 379,3 382,7 368,5 361,6 379,3

Kontakt