KOSTRA nøkkeltall

Gratangen - 1919 (Troms Romsa)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gratangen Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 40 409 42 560 44 924 48 594 49 796 37 828 39 274 40 895 44 056 43 098 41 318 44 086 45 551 48 163 52 562 41 318 44 086 45 551 48 163 52 562 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 26 711 28 718 29 754 31 903 33 733 26 711 28 718 29 754 31 903 33 733 26 711 28 718 29 754 31 903 33 733 26 711 28 718 29 754 31 903 33 733
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 489,8 479,1 593,2 552,0 772,3 460,8 467,2 478,3 485,6 461,9 516,4 511,7 523,2 527,8 562,5 516,4 511,7 523,2 527,8 562,5 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 349,3 349,8 361,7 366,2 385,8 349,3 349,8 361,7 366,2 385,8 349,3 349,8 361,7 366,2 385,8 349,3 349,8 361,7 366,2 385,8
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 36,5 37,0 36,0 36,8 35,3 34,5 34,3 34,2 34,7 34,8 34,1 35,3 34,7 36,0 36,8 34,1 35,3 34,7 36,0 36,8 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 32,1 33,5 33,2 34,2 34,4 32,1 33,5 33,2 34,2 34,4 32,1 33,5 33,2 34,2 34,4 32,1 33,5 33,2 34,2 34,4
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 63,2 57,0 61,6 63,6 56,8 72,4 74,6 73,6 73,0 79,7 71,4 72,4 73,6 72,8 73,3 71,4 72,4 73,6 72,8 73,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 70,2 70,6 71,3 71,4 73,2 70,2 70,6 71,3 71,4 73,2 70,2 70,6 71,3 71,4 73,2 70,2 70,6 71,3 71,4 73,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,57 0,54 0,69 0,60 0,82 0,57 0,59 0,59 0,59 0,53 0,58 0,57 0,58 0,59 0,67 0,58 0,57 0,58 0,59 0,67 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,63 0,63 0,64 0,64 0,70 0,63 0,63 0,64 0,64 0,70 0,63 0,63 0,64 0,64 0,70 0,63 0,63 0,64 0,64 0,70
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 37,0 39,1 36,9 33,3 30,3 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 39,2 39,2 38,3 37,7 34,7 39,2 39,2 38,3 37,7 34,7 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 37,2 35,7 35,5 33,7 32,0 37,2 35,7 35,5 33,7 32,0 37,2 35,7 35,5 33,7 32,0 37,2 35,7 35,5 33,7 32,0
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 27,1 33,3 34,8 31,5 37,7 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 39,3 39,3 39,1 21,5 35,2 39,3 39,3 39,1 21,5 35,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 44,6 44,9 44,3 45,3 44,9 44,6 44,9 44,3 45,3 44,9 44,6 44,9 44,3 45,3 44,9 44,6 44,9 44,3 45,3 44,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 20,0 14,1 15,5 16,7 16,9 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 17,0 18,1 16,9 16,0 15,6 17,0 18,1 16,9 16,0 15,6 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 15,9 16,0 15,3 15,0 13,9 15,9 16,0 15,3 15,0 13,9 15,9 16,0 15,3 15,0 13,9 15,9 16,0 15,3 15,0 13,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3 90,3 91,3 94,5 93,3 88,7 90,4 92,5 91,6 90,5 88,7 90,4 92,5 91,6 90,5 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 89,6 90,4 90,2 93,9 95,0 89,6 90,4 90,2 93,9 95,0 89,6 90,4 90,2 93,9 95,0 89,6 90,4 90,2 93,9 95,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 744 2 825 3 589 3 835 3 768 3 005 3 128 3 245 3 644 4 070 3 448 3 686 3 739 3 965 4 139 3 448 3 686 3 739 3 965 4 139 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 229 3 384 3 509 3 768 4 010 3 229 3 384 3 509 3 768 4 010 3 229 3 384 3 509 3 768 4 010 3 229 3 384 3 509 3 768 4 010
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,34 0,47 0,47 0,44 0,39 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,43 0,41 0,42 0,48 0,44 0,43 0,41 0,42 0,48 0,44 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,52 0,53 0,63 0,62 0,67 0,52 0,53 0,63 0,62 0,67 0,52 0,53 0,63 0,62 0,67 0,52 0,53 0,63 0,62 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,00 0,00 0,00 0,62 0,39 0,00 0,00 0,00 0,62 0,39 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,55 0,57 0,57 0,58 0,63 0,55 0,57 0,57 0,58 0,63 0,55 0,57 0,57 0,58 0,63 0,55 0,57 0,57 0,58 0,63
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,7 6,3 7,2 6,9 6,6 5,8 6,1 6,1 6,2 6,1 6,2 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 6,4 6,4 6,4 6,3 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 4,9 5,0 5,2 4,9 5,0 4,9 5,0 5,2 4,9 5,0 4,9 5,0 5,2 4,9 5,0 4,9 5,0 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,7 8,9 15,2 15,4 16,5 16,2 16,5 16,5 16,8 16,3 18,4 18,1 18,9 19,5 19,1 18,4 18,1 18,9 19,5 19,1 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 12,8 13,3 13,9 14,0 14,3 12,8 13,3 13,9 14,0 14,3 12,8 13,3 13,9 14,0 14,3 12,8 13,3 13,9 14,0 14,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,2 13,4 13,4 19,0 15,6 11,1 11,5 11,6 12,7 12,1 12,6 13,0 13,2 13,1 12,9 12,6 13,0 13,2 13,1 12,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 9,7 10,3 10,7 10,9 11,0 9,7 10,3 10,7 10,9 11,0 9,7 10,3 10,7 10,9 11,0 9,7 10,3 10,7 10,9 11,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 10,4 3,3 3,3 14,1 14,5 41,9 40,8 40,1 45,7 52,3 47,3 47,3 46,4 45,8 48,0 47,3 47,3 46,4 45,8 48,0 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 37,0 39,3 38,6 39,7 41,7 37,0 39,3 38,6 39,7 41,7 37,0 39,3 38,6 39,7 41,7 37,0 39,3 38,6 39,7 41,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 120,0 88,9 133,3 140,0 100,0 52,0 54,0 54,5 90,3 57,6 62,8 67,1 63,1 90,8 65,2 62,8 67,1 63,1 90,8 65,2 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 91,2 90,6 86,7 89,2 98,7 91,2 90,6 86,7 89,2 98,7 91,2 90,6 86,7 89,2 98,7 91,2 90,6 86,7 89,2 98,7
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt