4401_1919
4401_1919
kostra
2019-10-18T11:31:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Gratangen, faktaark Helse- og omsorgstjenester Gratangen

KOSTRA nøkkeltall

Gratangen - 1919 (Troms Romsa)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gratangen Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 40 409 42 560 44 924 48 594 37 828 39 274 40 895 44 056 41 318 44 086 45 551 48 153 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 26 711 28 718 29 754 31 899 26 711 28 718 29 754 31 899
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 486,0 502,4 .. 541,6 477,0 485,3 494,1 492,1 535,1 527,9 544,6 535,3 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 358,2 365,6 379,0 370,4 358,2 365,6 379,0 370,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 36,5 37,0 36,0 36,8 34,5 34,3 34,2 34,7 34,1 35,3 34,7 36,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 32,1 33,5 33,2 34,2 32,1 33,5 33,2 34,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 62,1 57,4 61,6 63,8 71,3 73,4 73,1 72,5 70,5 71,8 72,4 72,0 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 69,5 69,4 70,1 70,9 69,5 69,4 70,1 70,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,57 0,56 0,69 0,59 0,59 0,62 0,61 0,60 0,60 0,59 0,61 0,60 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,64 0,66 0,67 0,65 0,64 0,66 0,67 0,65
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 37,0 39,1 36,9 33,3 36,8 35,9 35,9 36,0 39,2 39,2 38,3 37,7 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 37,2 35,7 35,5 33,7 37,2 35,7 35,5 33,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 27,1 33,3 34,8 31,5 35,6 35,9 35,8 20,6 39,3 39,3 39,1 21,5 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 44,6 44,9 44,3 45,3 44,6 44,9 44,3 45,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 20,0 14,1 15,5 16,7 17,9 18,4 17,3 16,1 17,0 18,1 16,9 16,0 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 15,9 16,0 15,3 15,0 15,9 16,0 15,3 15,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3 90,3 91,3 94,5 88,7 90,4 92,5 91,6 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,6 90,4 90,2 93,9 89,6 90,4 90,2 93,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 2 744 2 825 3 589 3 835 3 005 3 128 3 245 3 644 3 448 3 686 3 739 3 964 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 229 3 384 3 509 3 767 3 229 3 384 3 509 3 767
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,34 0,47 0,47 0,44 0,38 0,39 0,39 0,45 0,43 0,41 0,42 0,48 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,52 0,53 0,63 0,62 0,52 0,53 0,63 0,62
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,62 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,55 0,57 0,57 0,58 0,55 0,57 0,57 0,58
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,7 6,3 7,2 6,9 5,8 6,1 6,1 6,2 6,2 6,4 6,4 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,7 8,9 15,2 15,4 16,2 16,5 16,5 16,8 18,4 18,1 18,9 19,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 12,8 13,3 13,9 14,0 12,8 13,3 13,9 14,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,2 13,4 13,4 19,0 11,1 11,5 11,6 12,7 12,6 13,0 13,2 13,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 9,7 10,3 10,7 10,9 9,7 10,3 10,7 10,9
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 10,4 3,3 3,3 14,1 43,9 40,6 41,4 46,1 47,3 49,2 47,2 46,2 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 37,4 39,9 38,7 39,7 37,4 39,9 38,7 39,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 120,0 88,9 133,3 140,0 92,3 94,5 95,3 90,3 86,4 90,5 87,9 90,8 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 91,2 90,6 86,7 89,2 91,2 90,6 86,7 89,2
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt