KOSTRA nøkkeltall

Gratangen - 1919 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gratangen Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 8,6 9,1 8,7 8,0 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 193 180 177 206 242 279 296 409 218 269 351 329 354 218 269 351 329 354 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 238 278 288 292 301 238 278 288 292 301 238 278 288 292 301
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 10,14 10,28 10,32 10,43 10,56 8,05 8,14 8,42 8,76 7,78 9,67 9,53 9,76 9,88 9,86 9,67 9,53 9,76 9,88 9,86 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,67 5,59 5,93 5,92 6,16 5,67 5,59 5,93 5,92 6,16 5,67 5,59 5,93 5,92 6,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 115 148 127 110 120 82 92 89 88 79 86 76 70 75 83 86 76 70 75 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 354 361 414 467 404 517 534 537 564 624 498 536 533 567 588 498 536 533 567 588 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 445 536 524 566 607 445 536 524 566 607 445 536 524 566 607
Herav utgifter til renhold (kr) kr 95 123 167 177 150 151 160 168 173 184 141 156 162 161 168 141 156 162 161 168 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 103 177 179 187 187 103 177 179 187 187 103 177 179 187 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 89 96 107 138 119 130 137 133 144 159 115 123 121 137 148 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 124 133 121 146 151 124 133 121 146 151 124 133 121 146 151
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt