KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Regnskap

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,1 3,7 6,5 5,7 -1,6 2,9 2,6 5,6 0,6 1,4 2,9 2,6 5,6 0,6 1,4 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,6 5,4 5,2 3,4 4,6 3,8 4,1 3,7 2,2 1,5 2,4 4,0 3,8 2,6 1,9 2,6 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,7 2,4 2,4 1,5 0,0 2,1 2,0 2,0 1,0 -0,1 2,1 2,0 2,0 1,0 -0,1 1,9 1,5 1,4 0,6 -0,1 1,6 1,7 1,5 2,5 -0,1 2,1 1,8 1,2 1,1 -0,1 2,0 1,9 1,3 1,2 -0,1 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 39,7 40,2 51,7 55,2 40,3 20,9 20,8 24,9 25,3 19,5 20,9 20,8 24,9 25,3 19,5 29,6 27,4 28,8 30,3 19,3 19,4 20,4 21,2 22,6 27,9 20,9 21,8 21,7 20,6 22,7 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 15,8 18,5 18,3 19,1 21,9
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -7,2 -20,9 -11,3 3,1 2,3 29,9 29,2 32,9 37,9 38,7 29,9 29,2 32,9 37,9 38,7 28,8 28,5 30,4 34,6 36,9 34,7 31,7 31,7 32,6 25,6 40,1 40,1 42,2 48,3 47,9 37,7 36,5 39,1 44,4 43,4 39,9 41,8 41,5 52,4 45,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 54,3 53,9 60,5 81,1 91,3 80,1 82,0 87,1 94,1 96,7 80,1 82,0 87,1 94,1 96,7 83,7 84,2 89,0 92,6 100,2 100,1 97,6 98,3 98,5 90,2 101,3 101,9 105,6 111,0 117,2 98,9 98,6 101,8 106,7 111,0 97,1 100,6 104,0 115,0 122,7
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 71 336 73 585 73 239 76 684 81 450 72 361 74 628 76 503 75 862 68 941 72 361 74 628 76 503 75 862 68 941 72 632 75 148 77 500 83 213 72 262 49 255 50 325 51 848 53 841 81 139 52 158 53 619 55 124 57 318 59 160 53 174 54 801 56 328 58 503 60 660 56 396 57 946 59 654 62 154 64 280
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,9 11,0 12,9 8,4 13,0 10,2 9,9 13,3 13,0 10,2 10,2 9,9 13,3 13,0 10,2 12,7 9,9 11,8 15,1 11,0 9,0 11,3 12,4 14,2 15,9 10,7 11,7 12,3 12,4 11,7 10,4 11,4 12,2 12,1 11,3 8,3 7,9 9,2 10,7 8,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,8 10,0 6,4 32,0 73,1 14,3 14,8 16,4 19,6 10,3 14,3 14,8 16,4 19,6 10,3 15,1 13,1 14,6 17,1 15,4 12,4 13,4 12,6 12,6 21,4 14,7 14,5 15,2 16,3 15,9 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,4 13,5 14,5 17,1 17,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 16,7 61,3 41,9 40,7 21,2 35,8 31,3 28,4 33,9 31,7 35,8 31,3 28,4 33,9 31,7 32,5 42,2 35,3 38,0 31,2 47,3 51,2 58,3 45,9 34,0 32,6 34,9 36,0 33,8 35,5 39,1 40,1 44,9 41,5 38,9 30,9 33,2 27,9 26,1 27,3

Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet. Balansetallene for kommunene 0301 Oslo, 3005 Drammen og 4601 Bergen samt 5000 Trøndelag fylkeskommune er rettet. Regnskapstall for kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland er kommet med. Rettingene gjelder for 2020. Rettedato 26.03.2021

Standardtegn i tabeller

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt