KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 49 50 50 .. 48 49 50 50 .. 48 50 50 50 50 48 50 50 50 50 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 8 .. 2 .. .. 19 14 16 12 14 19 14 16 12 14 15 15 17 13 19 5 11 16 .. 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 24 15 13 17 16
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 133 .. 56 67 80 133 .. 56 67 80 67 33 33 70 33 .. 100 50 100 60 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 50 26 14 17 10 32 26 14 17 10 32 12 12 22 18 27 37 32 26 39 29 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 10 16 13 18 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 80 61 74 35 107 80 61 74 35 107 89 38 72 85 90 88 8 3 1 7 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 169 87 113 85 124
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 40 33 45 .. .. 2 176 1 813 1 836 1 634 3 397 2 176 1 813 1 836 1 634 3 397 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 5 353 5 889 4 957 4 386 1 434 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 4 712 4 195 3 996 3 646 3 597
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 30 30 25 .. .. 43 27 40 34 37 43 27 40 34 37 32 30 36 34 31 67 51 53 58 41 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 25 .. 20 .. .. 16 15 26 19 14 16 15 26 19 14 12 18 19 20 17 14 20 20 21 13 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 100 91 100 98 99 100 91 100 98 99 91 94 98 92 99 96 94 100 100 97 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 1 0 0 1 83 84 78 44 46 83 84 78 44 46 82 107 106 68 47 62 89 99 72 24 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 108 95 118 63 100
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 39 0 1 .. .. 2 130 2 044 935 834 1 069 2 130 2 044 935 834 1 069 2 569 2 084 1 151 1 053 925 1 600 1 363 3 623 2 280 360 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 2 877 2 553 1 592 1 172 1 376
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 11 19 .. .. 38 60 68 84 63 61 60 68 84 63 61 69 62 67 69 62 88 93 101 100 77 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 2 0 7 0 4 2 0 7 0 4 2 9 6 5 11 598 724 904 405 4 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 188 61 20 44 22

Kontakt