KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 481 593 776 901 911 35 474 36 518 36 906 41 055 39 611 35 474 36 518 36 906 41 055 39 611 48 197 49 888 49 859 54 444 54 126 12 072 12 291 13 466 13 435 14 217 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 56 739 59 683 58 909 65 467 66 294
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,3 2,9 3,7 4,4 4,3 3,6 3,7 3,7 4,2 .. 3,6 3,7 3,7 4,2 .. 3,6 3,7 3,7 4,0 .. 6,5 6,7 7,4 7,4 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,0 3,2 3,1 3,5 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 213 208 208 207 210 9 976 9 981 9 981 9 890 .. 9 976 9 981 9 981 9 890 .. 13 537 13 537 13 537 13 485 .. 1 857 1 825 1 825 1 806 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 18 960 18 879 18 879 18 809 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 37 37 35 36 32 1 853 1 818 1 754 1 696 .. 1 853 1 818 1 754 1 696 .. 1 910 1 910 1 864 1 834 .. 392 390 378 377 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 161 2 142 2 072 1 992 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 8 899 9 006 9 361 9 189 9 125 420 860 421 265 424 157 424 456 .. 420 860 421 265 424 157 424 456 .. 378 016 380 617 386 290 385 299 .. 82 368 82 541 81 600 81 333 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 554 177 555 065 558 536 551 485 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 365 084 354 718 354 718 366 399 366 351 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 275 631 278 991 278 991 253 987 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 474,8 480,8 228,6 322,1 164,7 474,8 480,8 228,6 322,1 164,7 170,1 389,5 336,9 418,9 214,2 552,2 599,3 340,2 573,8 119,2 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 174,0 436,3 490,6 494,8 215,3
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 151,3 180,1 61,2 90,6 87,2 151,3 180,1 61,2 90,6 87,2 67,9 205,2 79,8 96,2 149,0 476,6 345,7 228,1 305,5 77,9 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 119,5 279,3 171,2 256,1 103,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323,5 300,7 167,4 231,5 77,5 323,5 300,7 167,4 231,5 77,5 102,2 184,3 257,1 322,7 65,2 94,1 253,6 112,1 268,3 41,3 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 54,5 157,0 319,4 238,7 112,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 49 0 1 613 1 022 1 336 1 933 1 472 1 613 1 022 1 336 1 933 1 472 1 202 1 284 1 949 1 964 1 985 72 124 84 75 52 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 1 010 1 364 2 133 1 711 1 462
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 10 16 8 9 4 446 531 360 424 527 446 531 360 424 527 758 582 638 702 633 53 44 53 51 47 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 985 883 764 992 877

Kontakt