KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 99 148 137 123 .. 91 102 96 95 .. 91 102 96 95 .. 93 95 96 93 .. 100 100 100 100 .. 96 98 97 99 .. 96 98 97 99 348 90 97 98 115 ..
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 5 177 5 332 5 657 5 826 6 117 3 903 4 059 4 026 4 218 4 896 3 903 4 059 4 026 4 218 4 896 3 743 3 871 3 890 4 137 3 852 2 180 2 258 2 367 2 619 2 850 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 2 779 2 969 3 080 3 148 3 227
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 .. 0,61 0,62 0,60 0,61 0,61 0,49 0,54 0,56 0,37 ..
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 .. 55,5 57,7 60,9 35,1 35,1 46,1 47,4 48,8 59,4 ..

Kontakt