KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 158 151 165 354 84 137 133 144 159 108 137 133 144 159 108 123 121 137 149 102 116 116 128 132 108 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 128 123 146 151 114
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,22 1,13 1,17 1,19 0,57 0,98 0,92 0,99 0,99 0,65 0,98 0,92 0,99 0,99 0,65 0,90 0,87 0,97 0,99 0,71 0,53 0,52 0,57 0,56 0,80 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,80 0,81 0,91 0,87 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 96,7 98,0 98,3 96,0 98,0 96,7 98,0 98,3 96,0 98,4 97,2 97,4 97,8 96,7 91,7 91,0 91,0 91,0 97,2 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 163 160 164 2 1 526 160 172 166 156 526 160 172 166 156 286 195 198 184 140 159 152 159 145 142 166 155 154 154 136 168 158 155 153 135 185 162 173 172 151
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 96 91 89 84 86 96 91 89 84 86 93 88 89 94 91 79 79 76 77 85 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 85 85 85 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 8 7 15 9 3 8 7 15 9 2 4 4 2 4 18 18 21 20 14 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 1 1 4 3 6 5 0 3 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 98 97 94 97 98 98 97 94 97 98 98 97 97 96 98 90 90 88 90 96 95 95 95 96 96 95 95 94 96 96 95 95 96 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 2 0 8 1 1 2 0 8 1 1 5 6 6 9 3 5 4 5 4 3 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 1 2 2

Kontakt