KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 147 3 147 3 147 3 147 3 240 3 050 3 065 3 136 3 267 2 819 3 050 3 065 3 136 3 267 2 819 3 117 3 187 3 240 3 268 3 255 1 817 2 043 2 174 2 149 3 090 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 2 942 2 995 3 119 3 165 3 258
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 32,8 37,1 40,6 35,5 39,1 34,5 36,2 38,1 35,0 31,0 34,5 36,2 38,1 35,0 31,0 31,5 35,1 35,8 36,8 32,8 31,6 31,7 31,3 32,9 33,6 38,0 39,0 40,0 40,8 41,6 38,1 39,0 39,8 40,7 41,2 40,2 42,4 45,7 42,8 48,2
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 95 .. 100 0 0 99 99 101 0 0 99 99 101 0 0 99 96 43 0 0 100 100 105 100 99 99 99 102 100 99 99 99 102 0 0 100 96 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. 0,0 0,0 0,0 479,0 470,2 485,7 520,5 449,4 479,0 470,2 485,7 520,5 449,4 452,6 442,4 450,4 447,1 405,1 384,1 383,7 369,9 369,1 615,0 448,5 440,6 436,2 444,5 457,0 433,0 425,8 420,4 427,0 436,3 402,5 383,1 391,4 436,2 239,2

Kontakt