KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,5 10,7 10,2 9,6 8,1 9,0 9,1 9,3 9,3 8,8 9,0 9,1 9,3 9,3 8,8 9,9 10,1 10,2 9,6 9,9 10,2 9,8 9,9 10,0 9,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 0 242 279 296 409 276 242 279 296 409 276 269 351 329 362 486 305 304 311 325 408 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 485 294 208 426 328
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,40 8,59 8,21 4,09 9,15 8,14 8,42 8,76 7,78 7,18 8,14 8,42 8,76 7,78 7,18 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 3,56 3,65 3,71 3,73 9,72 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 5,91 6,48 6,26 6,04 6,02
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 96 95 99 163 124 92 89 88 78 94 92 89 88 78 94 76 70 75 84 72 165 192 192 176 67 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 101 88 92 111 102
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 631 634 600 1 200 452 534 537 564 627 564 534 537 564 627 564 536 533 567 589 540 762 680 751 752 534 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 527 488 557 570 553
Herav utgifter til renhold (kr) kr 200 209 187 349 154 160 168 173 184 170 160 168 173 184 170 156 162 161 168 163 158 161 162 172 165 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 135 124 132 136 141
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 158 151 165 354 84 137 133 144 159 108 137 133 144 159 108 123 121 137 149 102 116 116 128 132 108 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 128 123 146 151 114
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt