KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 60 60 60 52 60 1 744 1 847 1 854 1 835 3 254 1 744 1 847 1 854 1 835 3 254 2 900 2 922 2 833 3 073 2 908 12 902 12 929 12 811 12 788 1 193 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 6 787 6 983 7 000 6 927 6 512
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 41 41 40 35 41 33 35 36 35 28 33 35 36 35 28 39 39 39 39 33 21 21 21 21 34 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 78 78 0 35 30 58 56 56 58 59 58 56 56 58 59 44 48 47 50 53 36 36 36 36 55 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 843 455 0 0 0 3 109 3 584 3 596 2 180 1 029 3 109 3 584 3 596 2 180 1 029 1 836 2 411 2 383 2 679 1 121 957 701 674 426 3 158 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 1 389 1 455 1 254 1 181 1 258
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 35 138 89 19 0 12 483 13 028 11 808 11 339 11 682 12 483 13 028 11 808 11 339 11 682 9 225 8 273 9 471 7 918 10 296 7 827 6 890 7 666 7 974 10 699 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 5 793 8 277 7 661 8 016 9 046
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 38 30 .. .. .. 24 23 17 25 19 24 23 17 25 19 28 34 31 18 14 36 45 33 34 17 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 12 7 3 6 21 12 7 3 6 21 6 11 8 5 9 601 538 643 695 3 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 147 138 109 106 125
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 3,4 4,7 6,1 .. 1,4 1,9 1,7 2,8 .. 1,4 1,9 1,7 2,8 .. 2,0 2,6 2,8 2,9 .. 1,0 1,1 1,0 1,0 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. 1,7 1,7 1,9 2,0 ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 15,7 8,9 5,4 4,7 .. 14,1 10,2 8,7 13,3 .. 14,1 10,2 8,7 13,3 .. 13,1 9,8 8,5 10,5 .. 21,9 20,2 19,0 17,4 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. 18,7 14,6 12,4 10,9 ..

Kontakt