KOSTRA nøkkeltall

Gol - 0617 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gol Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 6 4 6 7 143 137 143 123 133 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 121 96 135 127 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 40 .. .. 33 13 13 10 19 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 18 14 16 21 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 183 185 142 156 127 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 598 5 342 5 253 5 202 4 990
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 120 40 56 42 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 294 3 241 2 079 1 549
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 1 2 4 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 4 1 2 5 .. 31 28 34 32 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 29 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 1 7 7 10 10 17 19 17 18 21 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 15 17 16 19 20
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 42 70 33 33 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 153 239 104 79
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 23 16 22 7 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. 100 .. 87 96 98 97 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 93 98 98 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. .. 50 50 49 47 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 47 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 .. .. .. 74 86 82 71 82 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 92 92 94 95 92
Netto endring i antall boliger (antall) antall -4 25 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 133 1 638 0 .. ..

Kontakt