KOSTRA nøkkeltall

Gol - 0617 (Buskerud)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gol Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 73 84 58 61 54 111 123 119 129 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 352 104 79 378 73 352 104 79 378 73 352 104
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,52 0,58 0,41 0,44 0,37 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 168 181 173 202 185 145 160 161 156 153 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 124 623 146 488 136 124 623 146 488 136 124 623 146 488 136
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 99 100 100 100 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 76 81 85 82 80 76 81 85 82 80 76 81 85 82 80
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 0 0 0 0 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 11 12 9 10 11 11 12 9 10 11 11 12 9 10 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 0 0 0 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 1 0 10 1 1 1 0 10 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 100 100 100 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 88 96 96 96 97 88 96 96 96 97 88 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 2 0 0 0 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 27 3 3 2 1 27 3 3 2 1 27 3 3 2 1

Kontakt