KOSTRA nøkkeltall

Gol - 0617 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gol Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,7 10,4 11,2 11,4 10,8 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 453 440 548 554 497 192 220 248 253 261 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 317 263 290 310 551 317 263 290 310 551 317 263 290 310 551
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,38 7,55 8,07 8,49 8,43 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 222 225 16 11 16 86 91 84 93 86 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 80 369 64 70 91 80 369 64 70 91 80 369 64 70 91
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 261 336 354 382 411 462 488 483 511 562 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 448 1 976 392 440 542 448 1 976 392 440 542 448 1 976 392 440 542
Herav utgifter til renhold (kr) kr 4 1 161 164 155 137 154 160 160 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 151 566 134 149 175 151 566 134 149 175 151 566 134 149 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 73 84 58 61 54 111 123 119 129 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 85 104 79 378 73 85 104 79 378 73 85 104
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt