KOSTRA nøkkeltall

Gol - 0617 (Buskerud)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gol Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 11 288 10 261 8 772 9 682 12 222 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 4,8 6,3 3,7 4,0 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,3 4,6 5,8 5,2 4,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,4 4,6 4,4 4,7 5,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 43 606 50 761 46 209 51 877 58 835 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 38 068 31 941 18 839 31 303 58 941 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 349 286 316 048 272 952 273 409 278 741 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 23,6 20,5 18,7 17,6 17,2 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 65 76 92 100 85 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 90 93 96 96 96 90 93 96 96 96 90 93 96 96 96

Kontakt