KOSTRA nøkkeltall

Gjøvik - 3407 (Innlandet)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjøvik Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 7,2 7,6 7,5 7,8 8,0 8,5 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 63 247 255 297 221 212 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 . . . . 378
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 4,11 4,81 4,80 4,82 4,95 4,67 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 . . . . 5,56
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . -22 96 103 105 73 107 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 . . . . 72
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 768 502 522 551 555 567 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 . . . . 571
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 215 163 165 178 174 179 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 181
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 106 108 114 122 112 105 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 . . . . 109
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt