KOSTRA nøkkeltall

Gjøvik - 3407 (Innlandet)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjøvik Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 102 1 026 1 096 1 149 1 162 1 441 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . . . 1 424
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 826 856 920 925 964 1 154 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . . . 1 087
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 276 171 176 225 198 287 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . . . 337
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 815 718 775 824 859 872 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . . . 915
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 76 -13 -9 23 9 50 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . . . 44
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 739 731 784 801 850 822 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . . . 870
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 1,02 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . . . 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,33 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . . . 0,38
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,69 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . . . 0,35
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 23 113 112 105 121 259 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . . . 253
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 101 430 360 366 385 525 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . . . 673

Kontakt