4407_1122
4407_1122
kostra
2019-10-18T23:55:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Gjesdal, faktaark Plan, byggesak og miljø Gjesdal

KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 8 0 4 3 164 161 130 144 169 115 141 111 96 85 89 86 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 224 175 180 138
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 .. 33 .. 22 16 18 31 17 15 23 23 29 23 24 35 24 19 19 26 24 19 19 26 38 25 25 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 254 214 278 163 7 213 6 486 6 201 6 354 6 671 5 846 5 395 4 685 4 990 4 253 4 540 3 817 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 023 7 704 6 905 6 447
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 111 93 80 .. 3 743 3 518 2 391 .. 3 092 2 665 2 174 .. 2 544 2 392 1 584 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 840 2 752 3 973
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 12 16 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 34 32 42 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 28 40 32 31 19 16 17 16 19 25 18 18 18 28 20 22 18 18 18 18 18 17 18 18 14 19 22 22
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 5 .. 53 38 69 .. 64 96 42 .. 7 62 41 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 171 144 139
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 1 29 48 23 40 70 118 184 143 68 80 83 109 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 129 122 64 98
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 .. 95 98 95 .. 94 92 99 .. 73 97 96 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 90 79 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. 47 48 49 .. 48 39 49 .. 49 49 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 43 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 47 .. .. .. 98 99 96 92 90 93 94 96 83 93 73 76 84 86 86 81 84 86 86 81 86 83 96 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall 105 99 .. .. 3 735 2 802 0 .. 2 051 2 206 0 .. 1 205 1 034 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 784 2 136 0 ..

Kontakt