KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 8 0 4 3 3 164 161 130 144 156 164 161 130 144 156 169 115 141 111 70 96 85 89 86 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 224 175 180 138 117 224 175 180 138 117 224 175 180 138 117
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 .. 33 .. .. 22 16 18 31 26 22 16 18 31 26 17 15 23 23 28 29 23 24 35 32 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 38 25 25 29 28 38 25 25 29 28 38 25 25 29 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 254 214 278 163 181 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 6 671 5 846 5 395 4 685 2 834 4 990 4 253 4 540 3 817 3 158 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 111 93 80 76 .. 3 743 3 518 2 391 2 590 .. 3 743 3 518 2 391 2 590 .. 3 092 2 665 2 174 1 069 .. 2 544 2 392 1 584 1 433 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 2 840 2 752 3 973 3 070 .. 2 840 2 752 3 973 3 070 .. 2 840 2 752 3 973 3 070
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 12 16 12 .. 22 21 18 21 .. 22 21 18 21 .. 18 15 19 20 .. 15 14 38 21 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 16 18 .. 16 16 16 18 .. 16 16 16 18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 34 32 42 18 .. 41 44 37 42 .. 41 44 37 42 .. 32 35 34 40 .. 36 34 45 35 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 44 37 38 35 .. 44 37 38 35 .. 44 37 38 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 28 40 32 31 29 19 16 17 16 18 19 16 17 16 18 19 25 18 18 18 18 28 20 22 19 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 14 19 22 22 21 14 19 22 22 21 14 19 22 22 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 5 0 .. 53 38 69 66 .. 53 38 69 66 .. 64 96 42 6 .. 7 62 41 15 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 171 144 139 238 .. 171 144 139 238 .. 171 144 139 238
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 1 0 29 48 23 40 47 29 48 23 40 47 70 118 184 143 12 68 80 83 109 14 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 129 122 64 98 82 129 122 64 98 82 129 122 64 98 82
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 100 .. 95 98 95 94 .. 95 98 95 94 .. 94 92 99 90 .. 73 97 96 97 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 90 79 96 94 .. 90 79 96 94 .. 90 79 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 43 .. 47 48 49 47 .. 47 48 49 47 .. 48 39 49 49 .. 49 49 48 50 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 43 50 49 .. 48 43 50 49 .. 48 43 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 47 .. .. .. .. 98 99 96 92 95 98 99 96 92 95 90 93 94 96 86 83 93 73 76 71 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 86 83 96 74 5 956 86 83 96 74 5 956 86 83 96 74 5 956
Netto endring i antall boliger (antall) antall 105 99 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. ..

Kontakt