KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 43 .. 47 48 49 47 49 47 48 49 47 49 48 39 49 49 50 49 49 48 50 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 40 32 31 29 34 16 17 16 18 23 16 17 16 18 23 25 18 18 16 17 28 20 22 21 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 100 .. 67 86 50 100 .. 67 86 50 250 50 71 67 .. 50 60 33 50 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 33 .. .. 40 16 18 31 26 36 16 18 31 26 36 15 23 23 25 37 23 24 35 32 35 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. 1 0 0 48 23 40 47 136 48 23 40 47 136 118 184 143 12 19 80 83 109 14 50 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 214 278 163 181 202 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 5 846 5 395 4 685 3 088 2 658 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 34 32 42 28 28 41 44 37 39 38 41 44 37 39 38 32 35 34 46 40 36 34 45 40 39 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 15 12 16 13 12 22 21 18 21 17 22 21 18 21 17 18 15 19 20 25 15 14 38 21 22 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 95 98 95 94 91 95 98 95 94 91 94 92 99 91 93 73 97 96 97 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 4 3 3 3 201 164 180 205 179 201 164 180 205 179 147 170 157 141 56 138 121 120 116 91 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 111 93 80 76 78 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 3 583 3 069 2 646 2 238 847 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 98 95 92 94 92 98 95 92 94 92 93 94 93 86 89 92 74 77 72 93 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 5 0 4 53 38 69 66 94 53 38 69 66 94 64 96 42 6 17 7 62 41 15 71 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt