KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,7 3,8 3,4 3,7 3,9 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,7 4,6 4,9 4,8 5,1 4,7 4,6 4,9 4,8 5,1 4,7 4,6 4,9 4,8 5,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,5 1,8 1,4 1,6 1,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 7 586 7 289 7 398 8 545 10 725 233 766 247 120 269 285 289 962 313 752 233 766 247 120 269 285 289 962 313 752 232 301 249 857 265 933 269 627 216 557 143 028 151 067 160 907 172 974 208 118 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 512 219 495 794 581 801 605 802 648 189 512 219 495 794 581 801 605 802 648 189 512 219 495 794 581 801 605 802 648 189
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 303 1 968 1 862 2 081 2 315 1 463 1 500 1 649 1 730 1 921 1 463 1 500 1 649 1 730 1 921 1 763 1 867 1 952 2 142 2 315 1 520 1 593 1 756 1 905 2 165 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 423 2 442 2 721 2 795 3 041 2 423 2 442 2 721 2 795 3 041 2 423 2 442 2 721 2 795 3 041
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 046 19 39 189 1 407 341 549 620 1 012 1 645 341 549 620 1 012 1 645 1 427 1 209 1 660 1 141 1 121 637 377 443 1 559 883 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 924 1 055 1 013 1 266 1 188 924 1 055 1 013 1 266 1 188 924 1 055 1 013 1 266 1 188
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,5 4,3 4,7 3,4 .. 3,6 3,3 3,6 3,7 3,2 3,6 3,3 3,6 3,7 3,2 4,3 4,3 4,2 4,4 5,5 4,0 3,9 4,0 3,6 3,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 6,4 6,3 6,9 6,5 6,1 6,4 6,3 6,9 6,5 6,1 6,4 6,3 6,9 6,5 6,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 9,1 10,2 10,4 7,1 10,9 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 32,0 33,7 29,0 29,5 26,6 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 40,6 40,8 35,4 34,7 28,9 40,6 40,8 35,4 34,7 28,9 40,6 40,8 35,4 34,7 28,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 12,9 13,2 14,4 14,9 21,2 13,6 13,5 13,8 14,0 18,9 13,6 13,5 13,8 14,0 18,9 15,1 14,9 14,7 14,8 19,0 15,6 15,5 15,4 15,3 22,3 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 15,8 15,8 15,6 15,2 21,2 15,8 15,8 15,6 15,2 21,2 15,8 15,8 15,6 15,2 21,2
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,2 1,0 1,0 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 3 007 2 854 2 841 2 977 4 219 99 457 106 816 107 460 113 944 114 556 99 457 106 816 107 460 113 944 114 556 81 258 83 037 86 431 90 039 72 456 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 141 048 145 958 152 777 155 134 166 421 141 048 145 958 152 777 155 134 166 421 141 048 145 958 152 777 155 134 166 421
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt