KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 90 94 77 86 77 99 107 108 127 120 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 103 116 114 114 128
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,64 0,63 0,51 0,55 0,48 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,66
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 128 131 127 128 121 146 152 141 151 132 146 152 141 151 132 143 142 147 147 169 132 129 140 148 140 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 145 160 160 136 143
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 85 83 81 81 86 85 83 81 81 86 91 90 89 87 87 86 86 86 88 85 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 87 86 87 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 12 12 12 12 7 12 12 12 12 7 4 5 5 7 9 10 10 8 11 10 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 4 4 3 5 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 7 7 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 2 2 4 5 5 3 3 4 3 2 3 2 3 0 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 95 94 94 95 97 95 94 94 95 97 97 96 97 96 97 96 96 95 97 97 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 90 90 91 92 92
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 5 7 6 5 5 5 7 6 5 5 5 6 4 5 5 4 5 7 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 18 18 15 15 12

Kontakt