KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 71,9 39,1 49,1 49,2 42,2 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 47,2 43,4 46,1 44,4 59,2 49,3 51,8 42,7 50,1 33,5 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 171,8 175,2 145,4 150,0 148,6 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 127,0 135,0 136,6 132,5 164,8 137,7 132,7 134,1 146,8 119,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,7 2,8 2,6 2,5 1,9 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5 3,6 4,2 5,7 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 4,4 6,2 6,9 6,7 6,4 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,7 7,8 7,9 8,2 9,1 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 80,3 81,4 81,8 76,8 80,3 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 73,6 73,3 72,4 66,8 67,8 69,2 73,5 73,6 71,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 84,7 79,7 78,8 76,1 85,5 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 71,1 69,9 70,4 65,6 62,5 65,3 67,1 68,0 68,7 66,3 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,8 17,7 16,7 17,0 16,5 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 17,2 17,1 17,2 15,8 14,2 15,5 15,2 15,0 15,8 16,5 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,9 41,9 41,9 43,1 41,9 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 41,0 41,5 41,8 41,4 41,7 40,7 40,8 41,0 41,4 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,9 26,2 26,5 26,2 25,6 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 25,9 25,6 25,3 23,5 22,0 24,6 23,8 23,8 24,6 22,4 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 95 501,7 96 957,9 100 541,4 102 156,3 100 969,6 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt