KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,9 8,8 7,9 7,9 7,7 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,0 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4 8,3 8,8 9,1 9,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 214 247 215 325 285 257 266 283 303 312 257 266 283 303 312 204 216 229 260 249 226 247 255 297 220 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 157 167 217 244 253 157 167 217 244 253 157 167 217 244 253
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,75 4,73 4,86 4,84 4,98 4,64 4,44 4,62 4,46 4,43 4,64 4,44 4,62 4,46 4,43 4,55 4,61 4,67 4,65 4,71 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 4,50 4,51 4,51 5,18 4,66 4,50 4,51 4,51 5,18 4,66 4,50 4,51 4,51 5,18 4,66
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 59 107 87 55 42 68 69 78 71 82 68 69 78 71 82 89 97 99 77 88 94 96 103 105 73 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 99 132 169 126 126 99 132 169 126 126 99 132 169 126 126
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 504 507 453 454 465 474 522 519 578 587 474 522 519 578 587 478 520 557 577 593 483 502 522 551 555 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 541 608 574 563 635 541 608 574 563 635 541 608 574 563 635
Herav utgifter til renhold (kr) kr 209 205 179 170 174 131 154 152 161 169 131 154 152 161 169 152 156 158 170 175 162 163 165 178 174 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 166 164 180 156 180 166 164 180 156 180 166 164 180 156 180
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 90 94 77 86 77 99 107 108 127 124 99 107 108 127 124 106 112 113 126 144 105 108 114 122 112 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt