KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,8 7,9 7,9 7,7 7,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6 8,5 8,7 8,7 8,1 9,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,6 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 247 215 325 285 252 266 283 303 312 276 266 283 303 312 276 216 229 260 290 210 247 255 297 221 212 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 167 217 244 253 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,73 4,86 4,84 4,98 5,15 4,44 4,62 4,46 4,57 4,93 4,44 4,62 4,46 4,57 4,93 4,61 4,67 4,65 4,74 6,42 4,81 4,80 4,82 4,95 4,70 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 4,51 4,51 5,18 4,66 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 107 87 55 42 52 69 78 71 80 84 69 78 71 80 84 97 99 77 88 99 96 103 105 73 107 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 132 169 126 118 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 507 453 454 465 441 522 519 578 571 550 522 519 578 571 550 520 557 577 585 590 502 522 551 555 563 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 608 574 563 644 538
Herav utgifter til renhold (kr) kr 205 179 170 174 172 154 152 161 164 176 154 152 161 164 176 156 158 170 175 197 163 165 178 174 178 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 164 180 156 183 167
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 94 77 86 77 71 107 108 127 120 95 107 108 127 120 95 112 113 126 144 113 108 114 122 112 104 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt