KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 167 170 155 157 146 6 300 6 192 6 267 5 810 9 737 6 300 6 192 6 267 5 810 9 737 5 403 5 406 5 290 4 283 4 365 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 14 14 13 13 12 16 16 16 15 17 16 16 16 15 17 18 18 17 21 28 22 22 22 20 18 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 36 41 61 62 70 57 57 56 59 62 57 57 56 59 62 52 51 55 59 55 64 66 68 66 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 326 2 514 1 746 2 389 830 1 607 1 534 1 421 2 260 1 399 1 607 1 534 1 421 2 260 1 399 1 898 1 108 875 1 011 1 750 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 688 1 500 1 348 1 295 1 417
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 177 1 397 1 455 3 140 11 343 6 001 6 443 6 271 7 600 10 676 6 001 6 443 6 271 7 600 10 676 10 090 10 203 9 553 11 828 5 346 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 12 382 10 887 10 579 11 312 11 580
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 14 13 21 0 25 30 30 31 32 23 30 30 31 32 23 21 25 28 25 17 17 16 21 25 28 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 11 10 2 0 0 135 127 113 119 143 135 127 113 119 143 124 154 114 86 66 39 37 25 26 306 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,5 : : 1,0 1,4 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7 3,6 1,6 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,4 11,6 10,8 9,7 11,4 14,7 12,1 10,4 12,6 12,6 14,7 12,1 10,4 12,6 12,6 18,8 15,5 13,8 23,3 11,0 17,6 14,5 12,9 15,6 17,7 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 17,0 15,4 14,0 12,7 13,9

Kontakt