4396_1122
4396_1122
kostra
2019-10-18T23:57:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Gjesdal, faktaark Bolig Gjesdal

KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 143 167 170 155 6 026 6 300 6 192 6 267 5 286 5 403 5 406 5 290 4 157 4 220 4 190 4 184 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 7 687 7 775 7 780 7 616
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 12 14 14 13 15 16 16 16 18 18 18 17 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 41 36 41 61 57 57 57 56 51 52 51 55 62 64 66 68 52 52 52 53 48 48 48 48 44 43 44 45
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 3 083 1 326 2 514 1 746 1 290 1 607 1 534 1 421 1 426 1 898 1 108 875 1 627 1 625 1 816 1 988 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 949 1 688 1 500 1 348
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 252 1 177 1 397 1 455 6 538 6 001 6 443 6 271 10 001 10 090 10 203 9 553 9 197 10 447 10 013 10 503 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 9 551 12 382 10 887 10 579
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 32 14 13 21 31 30 30 31 25 21 25 28 21 17 16 21 30 30 29 29 33 34 33 32 30 27 31 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 7 11 10 2 187 135 127 113 140 124 154 114 53 39 37 25 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 507 325 325 381
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,3 0,5 : : 1,1 0,9 1,0 1,0 1,8 1,5 1,7 1,7 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,1 13,4 11,6 10,8 15,0 14,7 12,1 10,4 19,1 18,8 15,5 13,8 18,4 17,6 14,5 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 16,1 17,0 15,4 14,0

Kontakt