KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 11 902 11 866 11 899 12 002 12 064 397 024 390 275 397 411 396 325 564 765 397 024 390 275 397 411 396 325 564 765 301 645 303 481 304 392 205 477 155 974 194 930 189 805 190 232 213 206 474 151 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 472 023 473 525 475 654 479 891 482 645
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 14,0 15,0 12,1 13,3 12,8 10,7 10,3 10,0 9,9 9,4 10,7 10,3 10,0 9,9 9,4 11,3 10,9 10,3 9,4 9,1 10,3 9,8 9,4 10,1 9,3 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 12,9 12,5 11,6 11,2 10,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 4,2 4,7 5,2 5,0 5,4 7,2 7,0 7,1 6,7 7,4 7,2 7,0 7,1 6,7 7,4 6,8 6,9 7,2 8,4 8,5 8,8 8,8 9,3 7,6 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,5
Netto innflytting (antall)1 antall -70 -158 -49 3 -27 4 063 4 031 2 779 2 561 2 483 4 063 4 031 2 779 2 561 2 483 1 001 611 -47 556 -396 608 626 383 435 2 712 23 675 20 232 15 891 18 435 13 135 26 076 21 293 18 081 25 327 11 327 -1 220 -1 431 -377 1 864 581
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,8 9,0 9,0 9,2 9,3 11,1 11,5 11,3 11,1 10,2 11,1 11,5 11,3 11,1 10,2 10,4 10,4 10,4 10,9 10,0 10,7 11,0 11,0 10,6 11,6 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 64,9 60,7 62,4 62,4 62,7 59,8 61,3 59,8 59,1 59,3 59,8 61,3 59,8 59,1 59,3 61,4 66,6 60,3 61,9 62,5 61,5 62,8 62,2 60,1 60,7 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 61,0 60,3 60,2 59,5 59,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 3,1 2,4 1,8 1,9 2,6 1,7 1,4 1,3 1,4 2,2 1,7 1,4 1,3 1,4 2,2 2,1 1,6 1,5 1,4 1,8 2,0 1,6 1,5 1,4 2,7 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 3,3 2,3 1,7 1,5 2,6
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 14,8 14,8 15,0 15,5 15,7 13,7 14,8 15,4 15,5 13,9 13,7 14,8 15,4 15,5 13,9 11,9 12,2 12,4 12,1 11,3 11,6 12,3 12,6 13,9 17,7 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 17,3 17,5 17,8 18,3 18,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,87 1,82 1,72 1,67 1,64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt