4395_1122
4395_1122
kostra
2019-09-22T06:51:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Gjesdal, faktaark Befolkningsprofil Gjesdal

KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 11 853 11 902 11 866 11 899 391 602 397 024 390 275 397 411 299 281 301 645 303 481 304 392 194 034 194 930 189 805 190 232 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 470 175 472 023 473 525 475 654
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 18,1 14,0 15,0 12,1 10,8 10,7 10,3 10,0 11,6 11,3 10,9 10,3 10,4 10,3 9,8 9,4 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 13,0 12,9 12,5 11,6
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 4,6 4,2 4,7 5,2 7,2 7,2 7,0 7,1 6,9 6,8 6,9 7,2 9,1 8,8 8,8 9,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 6,3 6,4 6,3 6,4
Netto innflytting (antall)1 antall 93 -70 -158 -49 3 328 4 063 4 031 2 779 1 704 1 001 611 -47 782 608 626 383 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 718 -1 220 -1 431 -377
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,8 8,8 9,0 9,0 11,5 11,1 11,5 11,3 10,4 10,4 10,4 10,4 11,1 10,7 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,6 9,7 9,8 9,8
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 69,5 64,9 60,7 62,4 62,3 59,8 61,3 59,8 62,7 61,4 66,6 60,3 63,9 61,5 62,8 62,2 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 61,0 60,3 60,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 3,2 3,1 2,4 1,8 1,8 1,7 1,4 1,3 2,2 2,1 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 3,0 3,3 2,3 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 14,0 14,8 14,7 15,0 13,4 13,7 .. .. 11,4 11,9 .. .. 11,5 11,6 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 17,1 17,3 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,90 1,87 1,82 1,72 1,80 1,72 1,65 1,61 1,80 1,77 1,70 1,62 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,90 1,87 1,82 1,72
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt