KOSTRA nøkkeltall

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjesdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 860 6 045 6 613 6 880 6 976 6 286 6 871 7 514 7 042 7 928 6 286 6 871 7 514 7 042 7 928 6 770 7 368 8 077 9 401 9 095 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,3 4,4 4,2 3,7 4,4 5,0 4,9 4,8 4,4 5,1 5,0 4,9 4,8 4,4 5,1 4,8 5,0 4,7 5,2 5,6 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 4,3 4,5 4,1 3,4 5,1 5,2 5,1 4,7 4,6 5,1 5,2 5,1 4,7 4,6 5,0 5,0 4,9 5,1 5,1 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,1 3,7 3,8 3,5 3,3 4,0 4,0 3,9 3,7 4,1 4,0 4,0 3,9 3,7 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 42 153 40 569 63 978 52 644 69 155 39 524 41 690 47 001 48 649 48 341 39 524 41 690 47 001 48 649 48 341 40 852 41 231 45 289 51 894 59 968 37 843 42 960 44 344 50 422 56 446 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 39 751 42 313 43 473 45 695 47 297
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 16 460 30 156 4 500 30 200 23 518 29 624 31 830 32 704 31 648 39 121 29 624 31 830 32 704 31 648 39 121 31 547 31 246 32 660 40 823 39 911 31 730 33 750 32 753 33 830 53 368 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 29 718 35 683 37 384 41 053 38 077
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 306 769 379 816 339 209 429 711 338 872 390 348 398 760 423 993 421 015 404 936 390 348 398 760 423 993 421 015 404 936 383 632 386 613 411 444 412 006 390 356 390 457 385 435 407 694 398 336 467 488 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 348 120 398 470 407 751 418 928 409 772
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,9 20,1 19,2 18,9 15,5 21,7 21,5 21,0 20,3 19,3 21,7 21,5 21,0 20,3 19,3 22,2 21,8 21,7 19,5 16,8 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 93 95 90 97 98 88 90 89 90 92 88 90 89 90 92 85 91 91 93 91 78 81 84 86 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt