4396_0234
4396_0234
kostra
2019-04-23T22:46:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Gjerdrum, faktaark Bolig Gjerdrum

KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 59 64 64 64 6 026 6 300 6 192 6 233 5 286 5 403 5 406 5 289 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 8 486 8 429 8 571 8 713
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 9 10 10 9 15 16 16 16 18 18 18 17 21 21 21 21 21 21 21 21 14 14 14 14
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 63 56 56 56 57 57 57 58 51 52 51 55 52 52 52 53 48 48 48 48 46 48 49 50
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 130 242 625 445 1 290 1 607 1 534 1 421 1 426 1 898 1 108 873 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 485 1 262 1 438 1 972
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 153 7 258 10 242 12 532 6 538 6 001 6 443 6 311 10 001 10 090 10 203 9 555 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 7 201 7 784 7 932 8 257
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 5 12 32 36 31 30 30 31 25 21 25 28 30 30 29 30 33 34 33 33 34 31 36 40
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 187 135 127 123 140 124 154 114 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 294 300 251 294
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 1,7 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 1,8 1,5 1,7 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 8,5 8,1 6,1 5,4 15,0 14,7 12,1 10,4 19,1 18,8 15,5 13,8 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 13,9 14,0 11,9 10,6

Kontakt