KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,9 2,8 4,3 0,0 -2,3 3,4 3,0 1,9 0,2 1,5 3,7 6,3 3,8 -1,4 1,7 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,5 3,3 1,2 -0,8 1,0
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,9 3,6 2,8 1,2 0,0 2,3 1,8 1,8 1,2 -0,2 2,7 1,6 2,2 1,3 -0,1 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,8 20,4 20,9 25,6 22,8 17,4 19,2 19,4 17,8 16,3 35,6 35,5 40,9 23,6 20,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 28,3 26,8 25,2 33,5 50,3 40,5 39,5 40,1 47,5 58,5 15,9 11,6 9,2 26,1 49,5 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 60,0 60,9 63,0 71,1 72,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 72,2 73,0 72,1 86,0 100,4 93,2 92,7 95,3 105,1 117,4 74,3 69,4 70,2 90,4 100,6 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 119,3 118,8 120,5 127,4 130,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 61 208 61 586 62 303 64 628 64 223 58 873 61 096 62 753 64 774 63 378 73 537 76 261 80 588 77 371 65 811 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 52 632 54 258 55 830 58 116 59 940
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,8 12,0 15,2 14,2 10,5 8,7 9,5 10,9 10,8 9,0 17,6 14,7 20,9 13,6 9,7 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 7,7 8,0 8,8 8,9 7,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,6 5,9 8,2 14,1 20,3 12,0 11,2 11,5 14,9 16,4 13,2 11,1 14,9 24,7 16,1 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 51,1 33,4 22,0 20,9 19,7 27,8 31,1 31,3 31,4 32,8 40,6 43,6 50,0 40,9 33,5 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 21,8 26,0 28,1 37,2 35,0

Kontakt