KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,9 2,8 4,3 0,0 -2,5 3,4 3,0 1,9 0,2 1,9 3,7 6,3 3,8 -1,4 1,8 4,1 3,7 2,2 1,5 2,4 4,0 3,8 2,6 1,9 2,6 3,5 3,3 1,2 -0,8 0,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,9 3,6 2,8 1,2 0,0 2,3 1,8 1,8 1,2 -0,1 2,7 1,6 2,2 1,3 -0,1 2,1 1,8 1,2 1,1 -0,1 2,0 1,9 1,3 1,2 -0,1 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,7
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,8 20,4 20,9 25,6 22,9 17,4 19,2 19,4 17,8 18,0 35,6 35,5 40,9 23,6 20,1 20,9 21,8 21,7 20,6 22,7 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,4
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 28,3 26,8 25,2 33,5 50,5 40,5 39,5 40,1 47,5 58,3 15,9 11,6 9,2 26,1 50,7 40,1 40,1 42,2 48,3 47,9 37,7 36,5 39,1 44,4 43,4 60,0 60,9 63,0 71,1 73,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 72,2 73,0 72,1 86,0 100,8 93,2 92,7 95,3 105,1 117,3 74,3 69,4 70,2 90,4 100,8 101,3 101,9 105,6 111,0 117,2 98,9 98,6 101,8 106,7 111,0 119,3 118,8 120,5 127,4 129,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 61 208 61 586 62 303 64 628 64 223 58 873 61 096 62 753 64 774 63 432 73 537 76 261 80 588 77 371 65 744 52 158 53 619 55 124 57 318 59 160 53 174 54 801 56 328 58 503 60 660 52 632 54 258 55 830 58 116 59 938
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,8 12,0 15,2 14,2 10,6 8,7 9,5 10,9 10,8 9,2 17,6 14,7 20,9 13,6 9,5 10,7 11,7 12,3 12,4 11,7 10,4 11,4 12,2 12,1 11,3 7,7 8,0 8,8 8,9 6,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,6 5,9 8,2 14,1 20,4 12,0 11,2 11,5 14,9 16,4 13,2 11,1 14,9 24,7 16,1 14,7 14,5 15,2 16,3 15,9 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 51,1 33,4 22,0 20,9 19,7 27,8 31,1 31,3 31,4 32,7 40,6 43,6 50,0 40,9 33,8 32,6 34,9 36,0 33,8 35,5 39,1 40,1 44,9 41,5 38,9 21,8 26,0 28,1 37,2 35,1

Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet. Balansetallene for kommunene 0301 Oslo, 3005 Drammen og 4601 Bergen samt 5000 Trøndelag fylkeskommune er rettet. Regnskapstall for kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland er kommet med. Rettingene gjelder for 2020. Rettedato 26.03.2021

Standardtegn i tabeller

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt