4407_1557
4407_1557
kostra
2019-09-20T14:53:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Gjemnes, faktaark Plan, byggesak og miljø Gjemnes

KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 8 3 0 3 143 137 143 123 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 166 123 125 95
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 13 10 19 29 24 19 19 26 24 19 19 26 38 41 44 54
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 104 82 90 82 7 383 6 199 6 189 5 706 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 938 5 110 5 138 4 498
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 53 58 25 .. 3 862 3 490 2 406 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 280 2 604 1 988
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 23 36 26 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 17 15 35
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 21 30 34 .. 31 28 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 39 32 45
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 39 31 29 27 17 19 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 21 26 22 25
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 42 70 33 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 60 51 58
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 3 1 1 138 84 91 129 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 177 82 128 195
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 80 100 100 .. 87 96 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 96 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 49 46
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 86 84 71 84 86 86 81 84 86 86 81 85 82 73 73
Netto endring i antall boliger (antall) antall 10 -3 .. .. 690 1 130 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 455 1 325 0 ..

Kontakt