KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 .. 98 100 93 100 .. 95 97 97 91 .. 96 98 97 99 .. 96 98 97 99 348 98 100 100 100 ..
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 206 3 292 3 168 2 851 2 782 4 192 4 270 4 433 4 645 4 712 3 459 3 551 3 476 3 814 6 473 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 078 3 067 3 191 3 450 3 256
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,42 0,35 0,17 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 .. 0,61 0,62 0,60 0,61 0,61 0,35 0,48 0,51 0,47 ..
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 79,5 100,0 89,3 89,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 .. 55,5 57,7 60,9 35,1 35,1 50,0 40,8 55,0 61,2 ..

Kontakt