På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4435_1557
4435_1557
kostra
2019-09-19T17:54:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Gjemnes, faktaark Kommunalt avløp Gjemnes

KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 206 3 292 3 168 2 851 4 192 4 270 4 311 4 645 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 3 078 3 067 3 121 3 354
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,25 0,42 0,35 0,17 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,33 0,35 0,48 0,51
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 92,1 79,5 100,0 89,3 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 48,7 50,0 40,8 55,0

Kontakt