KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 516 3 515 2 741 2 880 3 083 2 467 2 514 2 624 2 690 2 713 3 049 3 046 2 985 3 074 2 856 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 2 763 2 729 2 686 2 894 3 034
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 46,2 46,4 46,4 46,0 48,6 34,5 34,4 34,9 33,3 36,5 40,3 39,4 38,5 35,8 39,4 38,0 39,0 40,0 40,8 41,5 38,1 39,0 39,8 40,7 41,1 32,3 33,0 36,9 40,3 44,9
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 96 100 0 0 98 100 100 0 0 98 99 100 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 0 0 99 100 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. 0,0 0,0 0,0 502,8 504,4 496,3 503,2 560,0 455,3 458,6 428,2 491,3 568,8 448,5 440,6 436,2 444,5 471,2 433,0 425,8 420,4 427,0 448,6 402,7 387,9 386,2 387,3 421,7

Kontakt