KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 29 394 30 328 32 261 33 863 36 121 30 723 32 209 34 569 37 041 35 902 35 871 37 623 41 531 40 089 38 627 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 26 524 28 165 30 390 32 475 33 236
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 351,6 364,4 352,7 382,3 398,2 369,4 376,5 387,9 393,9 375,8 404,3 414,1 438,7 406,3 427,8 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 332,9 346,4 349,1 358,9 362,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 34,1 32,9 33,0 31,3 31,4 33,4 33,1 34,1 34,9 35,5 32,2 32,5 31,9 31,6 35,8 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 34,3 34,7 35,3 35,8 36,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 85,9 82,3 81,8 80,0 78,6 78,9 79,0 78,3 78,9 77,9 79,6 77,8 77,7 78,9 77,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,1 77,6 77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,52 0,54 0,52 0,77 0,72 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,56 0,56 0,57 0,59 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 39,1 35,1 34,6 28,5 28,9 38,0 37,0 36,2 35,0 34,3 36,2 34,3 30,8 28,1 34,1 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 35,0 35,6 35,2 34,0 33,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 40,3 45,0 44,3 36,3 42,6 42,1 43,1 27,3 42,4 45,0 39,2 39,9 23,1 45,3 43,3 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 42,8 44,6 44,3 45,7 47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,8 15,3 18,0 18,5 18,0 14,6 13,4 12,7 12,6 10,9 9,1 17,5 16,4 15,0 11,9 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,7 13,1 12,3 12,0 11,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 43,8 43,8 43,8 43,8 100,0 91,4 91,2 91,3 92,1 98,1 82,9 86,8 87,0 100,0 86,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,0 91,6 90,8 91,3 92,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 124 3 371 3 679 3 388 3 379 3 178 3 330 3 581 3 852 4 147 3 174 3 383 3 460 4 402 3 996 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 041 3 186 3 571 3 778 3 979
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,30 0,31 0,26 0,24 0,25 0,39 0,46 0,50 0,50 0,53 0,72 0,38 0,43 0,55 0,48 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,45 0,44 0,49 0,53 0,51
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,56 0,00 0,00 0,85 0,64 0,87 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,92 0,87 0,95 0,94 0,85
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,8 4,8 5,5 5,2 6,2 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 5,7 5,8 5,7 5,7 5,6 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,3 4,4 4,6 4,8 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,7 11,1 11,0 11,0 10,9 12,8 13,2 13,5 14,0 14,2 13,7 13,8 15,0 13,5 12,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 11,3 11,8 11,7 11,9 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,7 9,5 11,4 11,4 15,0 10,6 10,7 11,5 11,2 11,4 11,1 11,2 12,2 11,2 11,6 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 8,7 8,7 9,0 9,3 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 24,0 24,0 30,1 31,0 34,5 44,3 46,4 50,3 50,4 54,6 39,7 38,4 45,9 47,7 53,1 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 34,8 38,5 41,0 43,0 48,5
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 95,5 65,6 74,1 100,0 100,0 97,3 92,4 94,0 92,7 89,0 86,5 85,8 103,5 92,8 87,0 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 96,7 91,7 93,3 96,1 89,4

Kontakt