KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 887 1 688 1 932 2 275 2 401 1 354 1 446 1 605 1 773 1 645 1 523 1 670 1 874 2 073 1 677 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 1 308 1 335 1 440 1 519 1 533
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 524 1 314 1 483 1 771 1 915 1 104 1 179 1 247 1 349 1 270 1 254 1 375 1 621 1 791 1 253 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 1 080 1 098 1 180 1 252 1 287
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 363 374 449 504 486 250 266 358 424 375 270 295 253 282 424 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 227 237 260 267 246
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 570 1 393 1 672 1 907 1 917 962 1 020 1 165 1 219 1 123 1 217 1 344 1 541 1 629 1 233 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 943 957 1 023 1 076 1 074
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 73 88 210 152 157 15 20 68 42 86 83 88 26 -6 84 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 21 16 35 28 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 497 1 305 1 462 1 755 1 761 946 1 000 1 096 1 177 1 038 1 134 1 256 1 515 1 634 1 149 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 922 941 987 1 048 1 048
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,44 0,43 0,56 0,56 1,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 0,73 0,73 0,75 0,77 1,44
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,39 0,38 0,28 0,28 0,33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,28 0,28 0,71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51 1,18
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 1 7 4 154 131 183 159 60 10 12 12 16 108 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 126 132 136 128 115
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 0 20 1 760 567 511 584 263 115 86 69 91 241 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 675 449 529 469 365

Kontakt