KOSTRA nøkkeltall

Gjemnes - 1557 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjemnes Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 130 8 608 8 390 8 496 7 843 7 748 8 693 8 918 9 396 8 392 6 772 7 739 7 021 6 141 9 204 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 6 010 7 086 6 833 7 097 6 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 1,6 3,0 2,3 1,6 5,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,3 5,9 3,8 3,8 5,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 1,9 3,3 3,6 1,6 3,4 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,4 6,4 4,0 3,9 4,9 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,8 2,5 3,5 3,3 2,9 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 3,7 4,5 4,2 3,1 4,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 81 185 75 000 72 917 77 571 49 641 53 271 53 649 58 511 68 516 63 212 43 894 39 313 52 019 68 181 55 154 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 41 722 44 005 50 549 54 018 57 447
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 0 0 0 0 33 890 38 027 33 018 46 862 31 750 42 376 38 917 27 371 20 458 45 500 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 27 984 32 641 32 055 32 082 31 916
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 274 154 292 000 253 000 307 385 293 308 367 208 417 632 430 280 415 126 448 811 409 308 399 208 337 000 376 037 397 595 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 377 515 414 928 389 067 397 644 387 531
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 7,5 9,2 8,8 7,2 13,9 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 16,2 20,9 14,9 13,5 17,2 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent : : 53 78 : 83 85 87 86 83 75 80 95 87 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt