KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 2,3 -0,5 -1,0 0,0 3,7 4,1 1,6 0,2 0,8 4,2 2,7 1,4 1,4 2,0 3,3 2,7 1,0 -0,2 2,2 3,3 2,7 1,0 -0,2 2,2 2,8 2,6 1,5 0,0 1,1 4,1 3,7 2,2 1,5 2,4 4,0 3,8 2,6 1,9 2,6 3,5 3,3 1,2 -0,8 0,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,2 0,6 0,1 -0,6 -1,0 2,7 2,6 1,6 0,6 -0,3 2,4 1,8 1,3 1,0 0,0 2,1 1,7 1,2 0,8 0,0 2,1 1,7 1,2 0,8 0,0 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,3 2,1 1,8 1,2 1,1 -0,1 2,0 1,9 1,3 1,2 -0,1 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,7
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 29,2 31,5 29,3 24,1 23,2 23,3 25,0 24,1 23,0 18,6 24,5 24,1 23,5 18,2 20,0 24,3 25,9 26,3 21,7 21,7 24,3 25,9 26,3 21,7 21,7 15,6 16,7 17,0 17,2 20,1 20,9 21,8 21,7 20,6 22,7 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,4
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 125,2 116,7 112,5 112,6 100,0 31,5 31,8 39,7 42,6 57,2 42,8 45,5 49,9 57,5 57,0 26,8 29,5 31,8 57,2 54,8 26,8 29,5 31,8 57,2 54,8 49,5 50,2 51,8 54,1 49,5 40,1 40,1 42,2 48,3 47,9 37,7 36,5 39,1 44,4 43,4 60,0 60,9 63,0 71,1 73,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 174,2 167,6 165,5 160,5 148,0 85,3 87,4 91,2 94,0 114,4 105,6 109,9 114,7 121,5 124,2 87,8 93,1 98,1 116,1 121,0 87,8 93,1 98,1 116,1 121,0 102,1 103,1 106,1 108,8 114,2 101,3 101,9 105,6 111,0 117,2 98,9 98,6 101,8 106,7 111,0 119,3 118,8 120,5 127,4 129,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 51 794 52 468 53 340 56 166 58 235 54 957 55 446 56 733 61 876 60 403 49 315 50 737 52 283 54 708 57 772 51 953 53 530 55 089 55 926 56 529 51 953 53 530 55 089 55 926 56 529 53 962 55 170 56 830 59 704 56 908 52 158 53 619 55 124 57 318 59 160 53 174 54 801 56 328 58 503 60 660 52 632 54 258 55 830 58 116 59 938
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,5 -0,7 -1,3 2,7 -3,1 10,2 10,9 11,0 9,9 9,0 13,4 14,4 14,2 12,2 10,3 9,5 10,4 10,6 9,7 10,0 9,5 10,4 10,6 9,7 10,0 7,2 8,1 8,7 9,3 8,9 10,7 11,7 12,3 12,4 11,7 10,4 11,4 12,2 12,1 11,3 7,7 8,0 8,8 8,9 6,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,9 7,0 9,0 10,6 4,7 10,8 14,5 17,3 14,0 12,9 19,1 18,1 18,1 16,6 17,8 13,3 13,7 16,1 17,3 17,4 13,3 13,7 16,1 17,3 17,4 15,3 13,4 13,3 15,0 13,0 14,7 14,5 15,2 16,3 15,9 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 19,2 41,7 11,6 10,0 45,8 39,3 35,7 31,4 33,1 28,0 31,1 34,1 31,9 34,4 38,2 24,1 21,6 29,0 38,5 31,2 24,1 21,6 29,0 38,5 31,2 26,9 31,1 29,5 28,2 23,4 32,6 34,9 36,0 33,8 35,5 39,1 40,1 44,9 41,5 38,9 21,8 26,0 28,1 37,2 35,1

Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet. Balansetallene for kommunene 0301 Oslo, 3005 Drammen og 4601 Bergen samt 5000 Trøndelag fylkeskommune er rettet. Regnskapstall for kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland er kommet med. Rettingene gjelder for 2020. Rettedato 26.03.2021

Standardtegn i tabeller

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt