4407_1532
4407_1532
kostra
2019-06-24T16:39:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Giske, faktaark Plan, byggesak og miljø Giske

KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 10 0 1 328 322 260 288 192 170 178 172 446 476 394 436 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 332 246 250 190
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 27 .. 33 45 55 38 42 60 39 42 50 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 52 64 65 69
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 172 92 .. 105 14 426 12 972 12 402 12 708 9 980 8 506 9 080 7 634 25 174 22 058 21 228 20 568 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 11 876 10 220 10 276 8 996
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 48 .. 69 0 7 486 0 4 782 0 5 088 0 3 168 0 11 266 0 8 932 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 6 560 0 3 976
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 17 .. 35 .. 22 21 18 .. 15 14 38 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 17 15 35
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 38 .. 74 .. 41 44 37 .. 36 34 45 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 39 32 45
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 106 76 138 0 14 124 82 0 160 160 190 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 120 102 116
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 1 .. 4 53 96 46 80 136 143 166 218 404 392 569 504 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 354 164 251 390
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 100 .. 95 98 94 .. 95 97 97 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. 48 49 49 .. 49 50 49 .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 93 .. 99 99 96 91 83 93 73 76 85 86 95 88 84 86 86 82 84 86 86 81 85 82 73 73
Netto endring i antall boliger (antall) antall 87 39 .. .. 7 470 5 604 0 0 2 410 2 068 0 0 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 910 2 650 0 0

Kontakt