4474_1532
4474_1532
kostra
2019-09-17T17:39:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Giske, faktaark Husholdningsavfall Giske

KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 800 2 900 2 900 2 900 2 333 2 350 2 507 2 622 2 404 2 390 2 607 2 653 2 633 2 684 2 698 2 823 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 763 2 729 2 652 2 814
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 27,4 27,8 27,5 36,6 40,0 40,8 40,7 42,5 42,4 42,8 41,4 44,6 37,5 37,9 38,6 40,4 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 33,0 32,3 33,0 37,6
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 451,8 447,4 438,1 429,0 458,1 460,0 459,7 445,2 439,9 432,8 433,6 426,9 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 379,4 402,7 387,9 378,6

Kontakt