KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,2 6,6 6,2 6,1 5,9 8,1 8,1 8,1 9,0 8,1 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6 7,6 7,5 7,8 8,0 8,5 7,6 7,5 7,8 8,0 8,5 7,9 7,9 8,2 8,3 8,4 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 14 115 107 159 183 212 199 185 212 324 266 283 303 312 298 247 255 297 221 212 247 255 297 221 212 207 285 283 305 349 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 177 180 199 244 512
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,07 5,07 5,00 5,07 5,05 5,68 5,49 6,19 6,76 5,44 4,44 4,62 4,46 4,57 4,91 4,81 4,80 4,82 4,95 4,67 4,81 4,80 4,82 4,95 4,67 5,74 5,84 5,76 5,71 4,74 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 5,79 5,60 5,67 5,20 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 44 37 40 40 36 72 67 58 64 90 69 78 71 80 84 96 103 105 73 107 96 103 105 73 107 71 77 79 83 141 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 79 97 75 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 311 309 306 312 309 483 523 497 539 532 522 519 578 571 552 502 522 551 555 567 502 522 551 555 567 478 482 528 569 514 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 415 441 466 516 441
Herav utgifter til renhold (kr) kr 128 117 119 118 143 153 179 159 183 171 154 152 161 164 177 163 165 178 174 179 163 165 178 174 179 146 149 157 169 139 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 123 132 131 150 123
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 59 62 64 67 49 109 113 114 131 103 107 108 127 120 95 108 114 122 112 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 93 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 99 101 109 113 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt