KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 83,7 80,5 80,9 82,0 86,3 75,7 75,9 78,0 78,7 84,5 81,9 82,8 83,2 83,8 84,0 79,6 79,9 81,0 81,3 85,9 79,6 79,9 81,0 81,3 85,9 81,9 82,5 83,8 84,6 84,9 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 84,0 84,0 85,7 87,2 88,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,7 91,2 91,8 91,4 94,7 87,3 87,6 88,8 89,6 92,5 91,1 91,6 91,9 91,8 92,3 89,4 89,6 90,2 90,8 93,2 89,4 89,6 90,2 90,8 93,2 91,5 91,9 92,5 92,9 92,5 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 92,6 92,4 93,2 93,7 94,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 99,1 98,4 98,9 97,4 99,2 94,4 95,1 95,8 96,5 97,2 96,8 97,1 97,4 96,5 97,3 95,6 95,9 96,0 96,6 97,7 95,6 95,9 96,0 96,6 97,7 97,5 97,8 97,9 97,9 97,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,8 97,7 97,9 97,8 98,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 22,9 21,7 22,2 21,6 20,9 66,3 67,0 66,5 71,3 55,7 53,7 52,7 52,3 52,8 54,4 56,2 55,4 55,7 55,7 38,8 56,2 55,4 55,7 55,7 38,8 51,0 50,7 51,3 56,1 44,6 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 47,3 47,7 47,3 47,4 46,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 6,4 6,5 6,2 5,9 5,9 5,8 5,9 5,7 5,5 5,6 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 6,1 6,0 5,8 5,8 5,8 6,1 6,0 5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 5,8 5,6 5,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 32,6 34,0 31,1 33,4 32,6 36,6 38,0 39,2 39,1 43,4 36,3 36,7 37,2 38,9 43,0 38,7 38,5 41,6 41,3 42,1 38,7 38,5 41,6 41,3 42,1 39,9 40,9 43,9 44,5 43,5 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 36,8 37,5 39,4 39,5 40,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 6,4 4,8 3,1 6,3 5,0 3,7 3,8 4,1 5,1 3,6 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 3,3 2,7 2,8 3,4 3,9 3,3 2,7 2,8 3,4 3,9 3,3 3,5 3,5 3,7 4,6 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,7 4,0 4,0 4,5 4,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 74,5 76,3 80,0 80,8 82,8 66,9 68,9 77,0 80,5 75,7 62,0 65,4 69,5 74,3 74,4 65,8 68,8 74,0 76,0 78,1 65,8 68,8 74,0 76,0 78,1 66,3 68,5 72,8 78,4 74,7 66,5 69,1 74,1 78,8 77,0 67,6 70,4 75,1 79,5 78,2 67,9 70,6 75,7 78,8 76,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 82,0 87,5 86,7 82,0 89,5 82,1 80,7 85,1 81,0 85,6 76,0 79,6 82,4 82,6 82,7 75,8 76,2 79,3 80,8 86,5 75,8 76,2 79,3 80,8 86,5 78,8 81,1 84,9 84,9 82,6 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 78,5 80,3 84,7 84,0 85,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 19,1 19,3 19,8 19,0 19,1 13,1 13,3 13,8 13,1 13,5 16,2 16,0 15,8 16,2 14,8 13,8 13,6 13,9 14,8 14,5 13,8 13,6 13,9 14,8 14,5 12,8 12,7 12,8 12,8 14,1 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8 13,7 13,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 140 516 139 292 149 280 152 011 162 753 131 884 137 861 154 171 170 098 166 308 130 500 136 827 145 547 155 399 162 467 132 514 139 810 152 291 157 055 165 197 132 514 139 810 152 291 157 055 165 197 136 769 143 788 153 936 167 404 163 009 137 613 143 919 153 538 163 202 167 862 138 807 145 125 154 317 164 473 169 723 141 873 148 793 159 536 169 554 172 441
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 52,7 53,1 56,0 56,6 56,9 55,1 56,7 63,9 66,5 61,7 51,4 53,1 56,7 60,6 60,0 53,7 55,5 59,8 61,6 59,8 53,7 55,5 59,8 61,6 59,8 54,5 56,2 59,6 64,3 58,9 53,5 55,1 59,1 62,7 60,8 54,2 55,8 59,6 63,1 61,5 55,1 56,7 60,6 63,5 61,3
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.