KOSTRA nøkkeltall

Gildeskål - 1838 (Nordland)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gildeskål Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 723 283 367 963 456 35 474 36 518 36 906 41 055 39 655 48 197 49 888 49 859 54 444 53 972 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 56 739 59 683 58 909 65 467 65 743 56 739 59 683 58 909 65 467 65 743 56 739 59 683 58 909 65 467 65 743
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,1 0,5 0,6 1,6 0,8 3,6 3,7 3,7 4,2 .. 3,6 3,7 3,7 4,0 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,0 3,2 3,1 3,5 .. 3,0 3,2 3,1 3,5 .. 3,0 3,2 3,1 3,5 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 633 613 613 611 607 9 976 9 981 9 981 9 890 .. 13 537 13 537 13 537 13 485 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 18 960 18 879 18 879 18 809 .. 18 960 18 879 18 879 18 809 .. 18 960 18 879 18 879 18 809 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 28 25 27 25 24 1 853 1 818 1 754 1 696 .. 1 910 1 910 1 864 1 834 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 161 2 142 2 072 1 992 .. 2 161 2 142 2 072 1 992 .. 2 161 2 142 2 072 1 992 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 6 815 6 404 6 986 6 751 6 614 420 860 421 265 424 157 424 456 .. 378 016 380 617 386 290 385 299 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 554 177 555 065 558 536 551 485 .. 554 177 555 065 558 536 551 485 .. 554 177 555 065 558 536 551 485 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 53 725 54 072 54 072 52 572 53 264 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149 .. 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149 .. 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,1 27,0 0,6 0,0 1,1 474,8 480,8 228,6 322,1 163,2 170,1 389,5 336,9 418,9 208,1 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 174,0 436,3 490,6 494,8 178,8 174,0 436,3 490,6 494,8 178,8 174,0 436,3 490,6 494,8 178,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,1 27,0 0,6 0,0 1,1 151,3 180,1 61,2 90,6 85,7 67,9 205,2 79,8 96,2 143,8 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 119,5 279,3 171,2 256,1 75,1 119,5 279,3 171,2 256,1 75,1 119,5 279,3 171,2 256,1 75,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323,5 300,7 167,4 231,5 77,5 102,2 184,3 257,1 322,7 64,3 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 54,5 157,0 319,4 238,7 103,7 54,5 157,0 319,4 238,7 103,7 54,5 157,0 319,4 238,7 103,7
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 2 0 1 613 1 022 1 336 1 933 1 282 1 202 1 284 1 949 1 964 1 630 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 1 010 1 364 2 133 1 711 1 398 1 010 1 364 2 133 1 711 1 398 1 010 1 364 2 133 1 711 1 398
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 18 12 23 35 26 446 531 360 424 490 758 582 638 702 532 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 985 883 764 992 787 985 883 764 992 787 985 883 764 992 787

Kontakt