KOSTRA nøkkeltall

Gildeskål - 1838 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gildeskål Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 581 1 747 1 615 2 087 2 378 1 621 1 922 1 881 2 141 2 000 1 769 2 002 2 061 2 337 2 433 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 220 1 346 1 429 1 556 1 615 1 220 1 346 1 429 1 556 1 615 1 220 1 346 1 429 1 556 1 615
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 440 1 641 1 492 1 882 2 075 1 340 1 609 1 544 1 747 1 600 1 478 1 696 1 690 1 886 2 018 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 995 1 107 1 149 1 269 1 288 995 1 107 1 149 1 269 1 288 995 1 107 1 149 1 269 1 288
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 141 106 123 205 304 281 313 337 394 401 291 305 372 451 415 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 225 239 280 287 326 225 239 280 287 326 225 239 280 287 326
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 150 1 315 1 083 1 573 1 756 1 222 1 497 1 426 1 614 1 524 1 349 1 515 1 545 1 778 1 815 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 890 987 1 022 1 133 1 166 890 987 1 022 1 133 1 166 890 987 1 022 1 133 1 166
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -27 -36 -97 21 98 58 66 57 87 45 35 21 62 96 60 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 63 67 94 84 105 63 67 94 84 105 63 67 94 84 105
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 177 1 351 1 180 1 552 1 658 1 164 1 431 1 370 1 527 1 479 1 314 1 494 1 483 1 681 1 755 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 828 921 928 1 048 1 061 828 921 928 1 048 1 061 828 921 928 1 048 1 061
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,72 0,74 0,75 0,74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,25 0,22 0,22 0,24 0,23 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,50 0,50 0,52 0,51 0,51 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 0 2 2 2 20 37 48 55 45 60 85 79 70 76 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 51 111 173 197 175 51 111 173 197 175 51 111 173 197 175
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 0 0 4 348 321 281 244 174 486 441 428 335 393 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 870 803 659 549 691 870 803 659 549 691 870 803 659 549 691

Kontakt