KOSTRA nøkkeltall

Gildeskål - 1838 (Nordland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gildeskål Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 68 81 81 91 71 1 660 1 744 1 847 1 854 1 744 2 707 2 900 2 922 2 833 2 911 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 33 40 41 46 36 31 33 35 36 34 36 39 39 39 37 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 27 28 29 29 28 27 28 29 29 28 27 28 29 29 28
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 0 1 1 1 1 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 54 52 53 56 52 54 52 53 56 52 54 52 53 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 165 40 1 236 10 460 14 171 2 019 3 109 3 584 3 596 2 431 1 712 1 836 2 411 2 383 2 658 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 815 1 389 1 455 1 254 1 104 815 1 389 1 455 1 254 1 104 815 1 389 1 455 1 254 1 104
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 316 4 947 2 947 1 231 1 121 11 686 12 483 13 028 11 808 12 029 9 165 9 225 8 273 9 471 8 317 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 400 100 93 16 8 22 24 23 17 26 32 28 34 31 19 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 29 23 21 24 26 29 23 21 24 26 29 23 21 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 1 0 11 12 7 3 12 3 6 11 8 13 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 124 147 138 109 117 124 147 138 109 117 124 147 138 109 117
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 7,3 3,5 5,5 5,6 3,1 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,7 19,3 10,5 7,1 5,1 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9

Kontakt