KOSTRA nøkkeltall

Gausdal - 0522 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gausdal Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,5 8,6 8,5 9,2 9,2 7,8 7,9 7,9 8,2 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 237 357 411 405 417 229 207 285 283 293 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 213 265 307 311 327
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,97 5,83 5,89 5,92 5,93 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 39 36 49 59 40 60 71 77 79 82 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 51 51 57 58 69
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 568 591 580 619 660 470 478 482 528 561 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 426 434 429 435 460
Herav utgifter til renhold (kr) kr 199 187 189 197 206 138 146 149 157 166 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 192 194 186 186 182
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 103 112 104 93 128 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 119 128 126 130 135
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt