KOSTRA nøkkeltall

Gausdal - 0522 (Oppland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gausdal Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 109 1 117 1 194 1 227 1 286 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 198 1 471 1 443 1 588 1 641
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 814 840 896 902 916 910 952 968 1 080 1 118 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 930 1 133 1 122 1 240 1 225
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 295 277 298 325 370 246 292 311 324 345 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 268 338 321 348 416
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 773 826 886 882 899 852 919 934 1 020 1 062 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 807 886 863 955 962
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -36 -12 -9 -12 -15 59 80 90 83 113 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 25 39 39 29 35
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 809 838 895 894 914 794 838 844 937 949 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 781 847 824 926 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,98 1,00 0,95 0,97 0,97 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,75 0,76 0,73 0,75 0,78
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,34 0,36 0,31 0,33 0,33 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,38 0,39 0,36 0,38 0,41
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall 6 6 4 4 3 231 273 291 321 335 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 177 131 145 157 123
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 28 44 18 33 5 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 777 776 555 689 560

Kontakt