KOSTRA nøkkeltall

Gausdal - 0522 (Oppland)

Befolkningsprofil

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gausdal Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 6 227 6 204 6 148 6 112 6 106 427 467 428 873 429 843 433 115 513 572 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 188 953 189 479 189 870 189 545 189 365
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)1 per 1000 9,3 8,1 7,3 7,9 7,4 10,1 9,9 12,8 9,0 10,3 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,0 9,0 8,3 8,1 8,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)2 per 1000 11,1 9,5 12,2 10,3 10,5 9,5 9,3 12,5 9,5 10,5 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 10,2 10,1 10,2 10,2 10,1
Netto innflytting (antall)3 antall 28 -15 -26 -22 13 1 271 1 149 826 -19 -422 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 348 726 746 57 190
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,4 10,6 10,8 10,6 10,5 10,3 10,2 13,8 10,1 11,6 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 63,9 65,3 61,1 61,6 60,6 65,3 64,8 85,0 63,4 71,0 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 65,6 64,8 64,6 63,8 63,1
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,0 1,0 0,7 0,6 0,5 1,9 1,8 1,9 1,4 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 1,2 1,2
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 6,7 6,8 7,0 7,4 7,6 10,1 10,6 14,8 15,1 13,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 9,9 10,5 11,0 11,3 11,7
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,68 1,54 1,49 1,49 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,70 1,68 .. .. ..
1Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
2Tall for døde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte tall for 2019 blir publisert 15.juli.
3Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt