KOSTRA nøkkeltall

Gaular - 1430 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gaular Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 4 1 1 3 37 47 48 38 22 143 137 143 123 133 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 59 72 75 63 69 59 72 75 63 69
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 30 15 16 23 19 13 10 19 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 17 11 9 29 28 17 11 9 29 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 27 47 74 150 80 1 708 1 781 1 986 1 738 1 076 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 2 724 2 592 2 668 2 555 1 978 2 724 2 592 2 668 2 555 1 978
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 27 0 30 6 .. 1 189 1 286 779 803 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 1 533 1 374 990 739 .. 1 533 1 374 990 739
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 20 21 .. 16 14 16 15 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 18 16 .. 15 15 18 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 50 33 30 .. 35 27 37 31 .. 31 28 34 32 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 31 28 28 32 .. 31 28 28 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 7 88 14 5 6 16 18 16 10 13 17 19 17 18 21 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 21 19 15 16 14 21 19 15 16 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 2 .. .. .. .. 8 1 2 5 .. 42 70 33 33 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 12 17 19 19 .. 12 17 19 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 2 0 23 26 73 18 6 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 39 75 68 60 36 39 75 68 60 36
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. .. 92 96 100 100 .. 87 96 98 97 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 97 94 99 98 .. 97 94 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 50 36 .. 50 50 49 47 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 45 49 31 .. 50 45 49 31
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 36 .. .. 67 64 76 69 90 74 86 82 71 82 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 77 48 67 66 72 77 48 67 66 72
Netto endring i antall boliger (antall) antall 11 19 .. .. .. 414 370 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 491 738 0 .. .. 491 738 0 .. ..

Kontakt