4397_1430
4397_1430
kostra
2019-06-17T03:35:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Gaular, faktaark Brann og ulykkesvern Gaular

KOSTRA nøkkeltall

Gaular - 1430 (Sogn og Fjordane)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gaular Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 969 1 052 1 134 1 188 1 046 1 153 1 213 1 381 1 215 1 354 1 446 1 587 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 300 1 403 1 468 1 593
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 818 886 963 991 805 953 1 037 1 068 979 1 104 1 179 1 228 831 897 929 978 804 861 897 937 1 076 1 174 1 248 1 340
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 150 166 171 197 241 200 176 313 236 250 266 359 211 222 224 249 198 207 209 231 224 230 221 253
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 631 638 705 737 821 892 928 1 045 863 962 1 020 1 158 762 807 822 887 740 778 794 847 924 1 018 1 042 1 161
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -44 -104 -99 -72 53 -14 -44 59 5 15 20 70 60 60 57 74 60 59 56 72 49 50 34 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 675 741 804 808 768 905 972 986 858 946 1 000 1 088 702 747 765 814 680 718 738 776 875 968 1 008 1 103
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,33 0,33 0,34 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,47 0,50 0,51 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,30 0,30 0,27 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,29 0,31 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,03 0,03 0,07 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,18 0,21 0,20 0,21
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 1 1 1 43 49 44 67 126 154 131 180 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 36 57 69 59
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 0 0 252 150 151 123 919 760 567 436 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 433 290 219 149

Kontakt