4394_1430
4394_1430
kostra
2019-06-16T13:22:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Gaular, faktaark Barnevern Gaular

KOSTRA nøkkeltall

Gaular - 1430 (Sogn og Fjordane)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gaular Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 959 8 075 8 736 . 6 754 7 068 7 180 . 7 292 7 748 8 693 . 6 415 6 854 7 978 . 6 451 6 879 7 972 . 5 529 6 109 6 627 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,4 2,5 1,9 . 4,2 4,9 4,8 . 4,4 4,8 5,0 . 4,3 4,6 4,6 . 4,3 4,6 4,7 . 3,1 3,3 3,5 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,8 2,8 1,8 . 4,4 5,3 5,2 . 4,8 5,0 5,2 . 4,4 4,7 4,9 . 4,5 4,8 4,9 . 3,4 3,5 3,7 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,8 3,4 2,9 . 4,1 4,3 4,4 . 4,4 4,5 4,4 . 3,7 3,8 3,9 . 3,7 3,8 3,8 . 3,5 3,5 3,6 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 57 622 73 786 72 206 . 51 229 51 865 54 010 . 49 483 53 271 53 649 . 43 172 44 795 46 496 . 44 612 46 002 47 588 . 45 830 49 272 45 681 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 12 091 2 471 4 615 . 25 400 24 690 27 441 . 31 842 33 890 38 027 . 33 347 34 874 37 963 . 33 639 34 898 37 956 . 30 204 36 335 39 734 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 476 643 390 429 420 462 . 360 589 349 630 325 817 . 350 736 367 208 417 632 . 376 779 392 767 429 998 . 373 089 390 110 427 473 . 394 646 420 918 402 074 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 12,3 17,5 11,3 . 22,8 22,8 23,2 . 19,5 19,2 19,2 . 20,0 19,9 19,9 . 19,7 19,8 19,6 . 18,6 19,7 18,8 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 90 100 100 . 83 78 79 . 76 83 85 . 82 85 86 . 83 86 87 . 89 88 87 .

Kontakt