4405_2023
4405_2023
kostra
2019-04-25T14:38:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Gamvik, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Gamvik

KOSTRA nøkkeltall

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gamvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 3,5 2,8 .. 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,7 1,5 1,5 .. 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,7 1,8 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,2 0,3 .. 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 884 1 592 931 .. 116 555 116 543 117 999 119 050 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 103 634 103 320 106 633 110 282
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 015 2 731 2 330 .. 3 092 3 110 3 271 3 402 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 992 3 116 3 328 3 364
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 48 365 298 .. 1 910 2 154 2 457 2 043 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 1 124 1 651 2 040 1 925
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,6 1,9 2,1 .. 3,0 3,3 2,8 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 3,4 3,7 3,6 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 32,7 21,4 25,1 19,2 28,8 30,6 26,2 25,7 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 19,4 20,4 19,8 18,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 38,0 21,6 2,9 6,5 29,9 29,2 28,6 29,6 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 18,1 17,9 16,4 16,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,1 0,2 0,2 .. 0,3 0,3 0,3 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,4 0,3 0,3 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 354 408 443 .. 44 647 44 633 44 463 45 835 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 40 726 41 365 39 514 40 478
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt