KOSTRA nøkkeltall

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gamvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 3,5 2,8 3,5 .. 3,8 3,7 3,7 3,7 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,7 1,5 1,5 1,4 .. 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,2 0,3 0,2 .. 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 884 1 592 931 1 794 .. 116 555 116 543 117 999 118 541 128 732 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 103 634 103 320 106 633 111 296 130 974 103 634 103 320 106 633 111 296 130 974 103 634 103 320 106 633 111 296 130 974
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 015 2 731 2 330 2 939 .. 3 092 3 110 3 271 3 401 3 253 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 992 3 116 3 328 3 411 3 718 2 992 3 116 3 328 3 411 3 718 2 992 3 116 3 328 3 411 3 718
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 48 365 298 0 .. 1 910 2 154 2 457 2 240 2 112 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 1 124 1 651 2 040 1 914 1 339 1 124 1 651 2 040 1 914 1 339 1 124 1 651 2 040 1 914 1 339
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,6 1,9 2,1 2,1 2,3 3,0 3,3 2,8 3,1 3,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 32,7 21,4 25,1 19,2 14,9 28,8 30,6 26,2 25,7 18,0 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 19,4 20,4 19,8 18,3 16,3 19,4 20,4 19,8 18,3 16,3 19,4 20,4 19,8 18,3 16,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 38,0 21,6 2,9 6,5 7,0 29,9 29,2 28,6 29,6 39,9 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 18,1 17,9 16,4 16,0 21,5 18,1 17,9 16,4 16,0 21,5 18,1 17,9 16,4 16,0 21,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 354 408 443 552 .. 44 647 44 633 44 463 44 929 49 235 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 40 726 41 365 39 514 40 411 40 802 40 726 41 365 39 514 40 411 40 802 40 726 41 365 39 514 40 411 40 802
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt