KOSTRA nøkkeltall

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gamvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,5 10,1 9,7 9,9 . 9,7 9,9 10,1 10,2 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 166 677 752 705 . 218 269 351 329 343 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 183 91 -101 156 338 183 91 -101 156 338 183 91 -101 156 338
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 13,60 13,62 13,43 13,25 . 9,67 9,53 9,76 9,88 9,39 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 8,15 7,67 7,64 7,89 8,16 8,15 7,67 7,64 7,89 8,16 8,15 7,67 7,64 7,89 8,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 29 29 41 40 . 86 76 70 75 85 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 60 76 85 66 67 60 76 85 66 67 60 76 85 66 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 431 338 379 406 . 498 536 533 567 617 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 486 568 582 593 603 486 568 582 593 603 486 568 582 593 603
Herav utgifter til renhold (kr) kr 130 0 0 0 . 141 156 162 161 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 130 160 163 162 171 130 160 163 162 171 130 160 163 162 171
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 101 82 80 109 . 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145 105 116 120 141 145
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt