4396_2023
4396_2023
kostra
2019-04-25T08:49:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Gamvik, faktaark Bolig Gamvik

KOSTRA nøkkeltall

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gamvik Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 38 32 30 .. 2 707 2 900 2 922 2 572 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 2 172 2 286 2 409 2 541
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 33 28 26 .. 36 39 39 35 21 21 21 21 21 21 21 21 29 30 32 33
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 29 34 47 .. 43 44 48 46 52 52 52 53 48 48 48 48 43 33 31 38
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 9 819 10 407 4 743 .. 1 712 1 836 2 411 2 147 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 2 167 1 737 2 288 7 124
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 6 609 208 0 .. 9 165 9 225 8 273 10 296 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 4 411 5 118 3 885 3 380
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 .. 32 28 34 31 30 30 29 30 33 34 33 33 30 21 14 23
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 .. 3 6 11 13 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 53 24 22 47
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 8,8 3,5 9,4 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 2,3 2,5 2,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall : : 5,2 : 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 16,6 15,6 13,8 12,2

Kontakt